W3D proiektuaren emaitzak paradigma-aldaketa gisa balio behar du ur-hornidurako sareen kudeaketan. Horrela, baliabideak optimizatzeko eta kostuak murrizteko egungo prozedurak nabarmen aldatu ahal izango dira, lehiakideen aurrean emaitza berritzailea lortuz eta, aldi berean, sektorearen egungo eskaintzaren aurrean jauzi eginez.

Proiektu honen helburu nagusia plataforma integral bat garatzea da, ur-hornidurako sareetako elementuak eta prozesuak digitalizatzeko, Errealitate Birtual/areagotuko, Adimen Artifizialeko eta GIS 3Dko teknologiak sentsorizatuz, automatizatuz eta integratuz.

Proiektuaren helburu teknologikoak hauek dira:

 • Sarearen bike digitala garatzea, elementu fisikoak eredu birtualarekin eta simulazioen emaitzekin konektatuz.
  • Hiri-inguruneko datuen eta hornidura-sareen arteko korrelaziorako metodologia definitzea eta garatzea.
  • 3Dko hornidura-sareak irudikatzea ahalbidetuko duen datu-eredu bateratu bat garatzea, nazioarteko estandarretan oinarrituta.
  • Hiri-inguruneko eraikinak 3Dn irudikatzea ahalbidetuko duen datu-eredu bateratu bat garatzea, nazioarteko estandarretan oinarrituta.
 • Hiri-hornidurako sareak monitorizatzeko, diagnostikatzeko eta kontrolatzeko erabakiak hartzen laguntzeko web-plataforma bat garatzea, aldez aurretik definitutako metodologian eta tresnetan oinarrituta, GIS 3D web-aplikazioa eta Errealitate areagotuko Aplikazio Mugikorra barne.
  • Simulazioak GIS 3D ingurunean bistaratzea, sareko maniobren eraginak modu atseginean aztertzeko.
  • Langileek simulazioen emaitzetarako sarbidea eta bistaratzea hobetzea, horrela, ekintza-planak sortzera eta erabakiak hartzeko prozesua erraztera bideratutako ondorioak ateratzeko.
 • Simulazioen bistaratze aurreratua, errealitate birtual/areagotuaren ingurunean.
  • Urperatze-esperientzia diseinatu eta garatzea, errealitate birtualeko gela batean hornidura-sareko elementuen 1:1 eskalako eredu bat garatuz.
  • Errealitate areagotuko aplikazio mugikor bat diseinatu eta garatzea, sarean sortutako simulazioen eta alarmen emaitzak ikusi ahal izateko.
 • Osagai guztiak hobeto zaintzen dituen plataforma bat garatzea.
  • IoT elementu guztien, haien komunikazio-sareen eta lotutako kudeaketa-sistemen monitorizazioa.
  • Segurtasun-sistema integral bat diseinatzea eta ezartzea, maila fisikoan zein logikoan.
 • IAren algoritmoa diseinatzea eta ezartzea, banaketa hobetzeko, kostuak murrizteko eta baliabidearen erabilera eraginkorra egiteko alternatibak diseinatu ahal izateko tarifikazioak kalkulatzeko.

Hurrengo irudiak W3D sistemaren eskema orokor bat erakusten du.